Home Databanken VTB

Kruithof, Bernardus. Zonde en deugd in domineesland: Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding: zeventiende tot twintigste eeuw. Groningen : Wolters-Noordhoff, [1990]. 276 p.
ISBN 90 0151160 0

Beschrijving van de continuiteit en diversiteit in de idee├źn over en de praktijk van opvoeding en onderwijs in protestants Nederland

signatuur
3900
XV.3
Kruithof

trefwoorden
opvoeding(Nederland)
kind
huishouding
civilisatie
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

auteur
Kruithof, Bernardus