Home Databanken VTB

Kok, H.L. Erfenis onzer voorouders; begraven, rouwgebruiken en rouwsymboliek. Lochem : De Tijdstroom, 1990. 117 p.
ISBN 90 352 1335 1

Gebruiken en gewoonten, selectie van artikelen verschenen in Het uitvaartwezen; vergelijkingen met De geschiedenis van de laatste eer

signatuur
3940
1.5 c
Kok

trefwoorden
dood(Nederland)
begrafenis
rouw

auteur
Kok, H.L.