Home Databanken VTB

Knulst, W.P., P. van Beek. Tijd komt met de jaren; onderzoek naar tegenstellingen en veranderingen in dagelijkse bezigheden van Nederlanders op basis van tijdbudgetonderzoek. Rijswijk : Sociaal en cultureel planbureau, 1990. 231 p.
ISBN 90 5250 3028

Aan de hand van tijdsbudgetgegevens analyse van ontwikkelingen op terrein van arbeid, onderwijs, huishoudelijke zorg

signatuur
3900
XIII.4 c
Knulst

trefwoorden
dagindeling(Nederland)
huishouding
vrijetijdsbesteding

auteur
Knulst, W.P., P. van Beek