Home Databanken VTB

Holland rond 1840; aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland; uitg. t.g.v. het 150-jarig bestaan van Noord- en Zuid-Holland. Red. B. van Straalen, B. van Oyen. Velsen / Den Haag : Culturele Raad Noord / Zuid-Holland, 1990. 175 p.
ISBN 90 6455 115 4

p.90 kinderen zingend langs de deuren
Kinderen en volwassenen zetten stoeltje klaar voor cadeaus; voor ouderen feest bij bakker: dobbelen om speculaas en krentebollen
p.91 Kinderen de baas
Kinderen en arme mensen langs de huizen van de gegoeden
Op dikke dinsdag hielden katholieken een gezellige avond met spelletjes en chocolademelk, als voorbereiding dop de vasten
p.92-93 dagelijkse kost, feestmalen (Kermis en huwelijk)

trefwoorden
Sint Maarten(Nederland, Noord-Holland, Wognum) (p.90)
Sinterklaas
Onnozele Kinderen (p.91)
jaarwisseling
vastenavond
voeding (p.92-93)