Home Databanken VTB

Hellemans, Staf. Strijd om de moderniteit; sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1800. Leuven : Universitaire Pers, 1990. 287 p.
ISBN 90 6168 402 X

Historisch-sociologische analyse van verzuiling

signatuur
3905
2.4
Hellemans

trefwoorden
geschiedenis
verzuiling
mentaliteit
cultuurverandering

auteur
Hellemans, Staf