Home Databanken VTB

Haskerlân; in tal bydragen ta de skiednis. Red. K.F. Gildemaker, L.G. Jansma en H. Spanninga. Leeuwarden : Fryske akademy, 1990. 479 p.
ISBN 90 6171 726 4

Festiviteiten: diner, strooien met bloemen, theedrinken, dansen, erepoorten, adellijke personen.
p.184-186 inhalen nieuwe grietman; erewacht, begeleiding, ruiterstoet; stoet meisjes, erepoorten, strooien met bloemen, toezingen, feestmaaltijd, illuminatie.

trefwoorden
huwelijk(Nederland, Friesland, Joure) (p.177)
versiering
inhuldiging (p.184-186)
ereboog