Home Databanken VTB

Harlinda, Lox. De gepersonifieerde Dood in de sprookjes met bijzondere aandacht voor het verhalencomplex "De smid en de duivel" (AaTh 330). In: Oostvlaamsche zanten: 75:4 (1990) 203-210

signatuur
O 093

trefwoorden
sprookje
dood
AT 330

auteur
Harlinda, Lox