Home Databanken VTB

Groenendijk, L.F., F.A. van Lieburg. Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw. Leiden : Groen , 1991. 199 p.
ISBN 90 5030 168 1

signatuur
3981
I
Groen

trefwoorden
biografie(Nederland)
religiositeit
kind
opvoeding
dood

auteur
Groenendijk, L.F., F.A. van Lieburg