Home Databanken VTB

Balans en perspectief ...
[III:] Grensgeschillen in de seks. Bijdragen tot een culturele geschiedenis van de seksualiteit. Red. G. Hekma, D. Kraakman, W. Melching. Amsterdam/Atlanta, Ga : Rodopi, 1990. 169 p.
ISBN 90 5183 214 1

Onderzoek naar de vorm en betekenis van het sexueel gedrag van studenten
Achtergronden van de veranderde opvattingen over vrouwelijke sexualiteit

signatuur
3905
1.5
Grens

trefwoorden
student(Nederland) (p.8-28)
vrouw (p.29-42)
sexualiteit