Home Databanken VTB

Geschiedenis van de Parochie Leerdam OLV Onbevlekte ontvangenis (3). In: Van stad graafschap Leerdam: 9:3 (1990) 3-14

Eertijds grote Maria verering, als gevolg van wonder dat in 1282 zou zijn gebeurd; met Pinksteren bedevaart tot in de 18e eeuw

signatuur
V 012

trefwoorden
geschiedenis(Nederland)
O.L.V.
wonder
bedevaart(Zuid-Holland, Heukelum)
Maria
mirakel