Home Databanken VTB

Endedijk, H.C. De Gereformeerde Kerken in Nederland deel 1 (1892-1936). Kampen : Kok, 1990. 252 p.
ISBN 90 242 4867 1

Geschiedenis met aandacht voor ethische vraagstukken diakonaat, zending en eredienst

signatuur
3920
2.2 c
Endedijk

trefwoorden
kerkgenootschap, protestant(1892-1936, Nederland)

auteur
Endedijk, H.C.