Home Databanken VTB

Duijvendak, Maarten. Boeren en collectieve actie; tienden en groepsvorming in Noord-Brabant in de negentiende eeuw. In: Tijdschrift sociale geschiedenis: 16:4 (1990) 364-386

Het verband tussen het tiendverzet en de organisatievorming onder boeren

signatuur
T 187

trefwoorden
boer(1800-1900, Nederland, Noord-Brabant)
ketelmuziek
oproer

auteur
Duijvendak, Maarten