Home Databanken VTB

Derks, Marjet, Marc Budel. Sportief en katholiek. Geschiedenis van de katholieke sportbeweging in Nederland in de twintigste eeuw. Nijmegen : Uitgeverij KDC, 1990. 215 p.
ISBN 90 70504 340

signatuur
3970
5 c
Derks

trefwoorden
sport(Nederland)
vrijetijdsbesteding
vermaak

auteur
Derks, Marjet, Marc Budel