Home Databanken VTB

Buurma, J.A. Het personeel van Theodorus Niemeijer NV en de tabaksfabriek Franciscus Lieftinck; een onderzoek naar het sociale leven van het personeel van een middelgrote fabriek. Groningen : Wolters, 1948. 116 p.

Gezinsleven, inrichting woning, godsdienstig leven, vrijetijdsbesteding.
p.36-65 mededelingen over: behoren tot groeperingen, ontkerkelijking, kerkgang etc.

signatuur
3900
XII.4.2
Buurma

trefwoorden
arbeider(Nederland, Groningen, Groningen)
huishouding (p.35-43)
leven, godsdienstig (p.36-65)
vrijetijdsbesteding (p.66-82)
vereniging
sport

auteur
Buurma, J.A.