Home Databanken VTB

Bestuurders bestudeerd; een onderzoek naar de bestuurlijke elite in Westelijk Noord-Brabant 1813-1890. In: Jaarboek oudheidkundige kring De Ghulden Roos: 50:1 (1990) 19-255

De wijzigingen in de samenstelling van de bestuurlijke elite, de verklaringen hiervoor, het tijdstip van de wijzigingen.

signatuur
J 291

trefwoorden
elite(Nederland, Noord-Brabant)
mentaliteit