Home Databanken VTB

Baar, Peter-Paul de. Buitenlands eten in Amsterdam 2: Indisch-gasten, toeristen en gastarbeiders; 4: Turkse Italianen en Pakistaanse Grieken. In: Ons Amsterdam: 42:7 (1990) 186-190; nr. 10: 272-276

toename van buitenshuis eten, m.n. onder invloed van opkomend toerisme en de komst van gastarbeiders

trefwoorden
voeding(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
uitheemse keuken

auteur
Baar, Peter-Paul de