Home Databanken VTB

Abma, Ruud. Jeugd en tegencultuur; een theoretische verkenning. Nijmegen : SUN, 1990. 151 p.
ISBN 90 6168 338 6

De voorwaarden waaronder jongeren de grenzen van hun cultuur doorbreken

signatuur
3900
XII.2.2
Abma

trefwoorden
jeugd
cultuurverandering

auteur
Abma, Ruud