Home Databanken VTB

Witteman-Devilee, A.C.M., J.A.M. Helderman, M.M.J. van Hemert. Kerk metterdaad; verslag van een onderzoek door het Kaski in 1987 onder vrijwilligers in een aantal rooms-katholieke parochies in Nederland. Hilversum : Gooi en sticht, 1989. 111 p.
ISBN 90 304 0000 0

signatuur
3920
2.1
Witte

trefwoorden
katholiek(Nederland)

auteur
Witteman-Devilee, A.C.M., J.A.M. Helderman, M.M.J. van Hemert