Home Databanken VTB

Werk, kerk en bed in Brabant; demografische ontwikkelingen in oostelijk Noord-Brabant 1700-1920. Den Bosch : St.Brabantse regionale geschiedbeoefening, 1989. 190 p.
ISBN 90 72526 09 0

p.116-130 De demografische ontwikkeling kan verklaard worden uit veranderingen op mentaal gebied: de taboeïsering van lichamelijke functies.

signatuur
3900
X c10
Werk

trefwoorden
sexualiteit(Nederland, Noord-Brabant) (p.116-130)