Home Databanken VTB

Vrouwen van het land. Anderhalve eeuw plattelandsvrouwen. Red. Fransje Backerra ...[et al.]. Zutphen : De Walburg Pers, 1989. 216 p.
ISBN 90 6011 655 0

signatuur
3962
X.1 c
Vrouwen

trefwoorden
arbeid(Nederland)
landbouwonderwijs
opvoeding
vrouw
huwelijk
arbeid