Home Databanken VTB

Vink, Ester. Ende nyemant en moet ... Laatmiddeleeuwse stedelijke overheden en hun keuren ten aanzien van geboorte, huwelijk en sterven. In: Volkskundig bulletin: 15 (1989) 34-59

signatuur
V 271

trefwoorden
voeding, maaltijd(Nederland)
geboorte
huwelijk
dood
begrafenis

auteur
Vink, Ester