Home Databanken VTB

Vink, Ester. (Ende nyemant en moet ... ). Laatmiddeleeuwse stedelijke overheden en hun keuren ten aanzien van geboorte, huwelijk en sterven. In: Volkskundig bulletin: 15 (1989) 34-59

signatuur
V 271

trefwoorden
cultuurbestendiging(Nederland)
dood
geboorte
huwelijk
innovatie

auteur
Vink, Ester