Home Databanken VTB

Een veelkleurig habijt; kloosters in Nijmegen in de 19e en 20e eeuw. Red. D. Nicolaisen ... [et al.]. Grave : Alfa, 1989. 238 p.
ISBN 90 704 0735 3

signatuur
3920
2.1.1 c5
Veel

trefwoorden
katholiek(Nederland, Gelderland, Nijmegen)
klooster