Home Databanken VTB

Uffelen, Johan van. Helers en heiligen; volksgenezers en wonderdoeners in Brabant. Hilversum : Gooi en sticht, 1989. 144 p.
ISBN 90 304 0494 9

signatuur
3910
12.3.1
Uffelen

trefwoorden
volksgeneeskunde(Nederland)
wonderdokter
genezer
belezen
strijker
heiligenverering

auteur
Uffelen, Johan van