Home Databanken VTB

Schalkwijk, Harry. Kruisen; een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven
Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. Hilversum : Gooi en Sticht, 1989. 362 p.
ISBN 90 304 0486 8

Beschrijving en analyse van kruissymbolen door de tijd

signatuur
3976
IX.4.4.3
Schalkwijk

trefwoorden
kruis
leven, godsdienstig
leven, maatschappelijk
symboliek
visuele cultuur

auteur
Schalkwijk, Harry