Home Databanken VTB

Een nieuwe kijk op het oude Eelde. Ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan. Red. C. Schaafsma, M. Arends-Luige. Bedum : Profiel, 1989. 232 p.
ISBN 90 70287 67 6

163-169 diverse verenigingen

signatuur
9309
c 3
Eelde

trefwoorden
boerenhuis(Nederland, Drente, Eelde)
wonen (p.90-106)
vereniging (p.163-169)
feest
kermis