Home Databanken VTB

Niekerk, Mies van, Hans Vermeulen. Ethnicity and leisure time: Surinamese girls in Amsterdam. In: Dutch dilemmas; anthropologists look at the Netherlands. Ed. J. Boissevain, J. Verrips. 138-152. Assen etc. : Van Gorcum, 1989. 186 p.
ISBN 90 232 2407 8

signatuur
3900
VIII.1
Dutch

trefwoorden
immigrant(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
vrijetijdsbesteding

auteur
Niekerk, Mies van, Hans Vermeulen