Home Databanken VTB

Mutsaers, Lutgard. Rockin' Ramona : 'n gekleurde kijk op de bakermat van de Nederpop. 's-Gravenhage : SDU uitgeverij, 1989. 153 p.
ISBN 90 12 06040 0

signatuur
3978
11.2 c 20e
Alg/Mut

trefwoorden
populair lied(Nederland)
popmuziek

auteur
Mutsaers, Lutgard