Home Databanken VTB

Munters, Q.J. De stille revolutie op het agrarische platteland; Boeren en openbaar bestuur 1917-1986. Assen : Van Gorcum, 1989. 149 p.
ISBN 90 232 2414 0

trefwoorden
boer(Nederland)
platteland
cultuurverandering

auteur
Munters, Q.J.