Home Databanken VTB

Mahmood, Cynthia Keppley. Frisian and Free; study of an ethnic minority of the Netherlands. Illinois : Waveland Press, 1989. 111 p.
ISBN 0 88133 418 9

Overzicht van de Friese cultuur. Gebaseerd op veldwerk: jaarkring, vrijetijdsbesteding, karakter, levenskring, kerkelijk leven, volksgeloof.

signatuur
3905
X c2
Mahmood

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Friesland)
identiteit
indeling
wonen
nabuurschap

auteur
Mahmood, Cynthia Keppley