Home Databanken VTB

Lilja, Agneta. Ur stadsbo- och högreståndssynpunkt ovanligt eller egendomligt bruk; forskning om högtidssed vid Dialekt- och folkeminnesarkivet 1925-1988. In: Svenska landsmaal svensk folkliv: 1989, 45-75

Analyse van de vragenlijsten van Instituut voor Dialect en Volkskundeonderzoek.

signatuur
S 230

trefwoorden
kalenderfeest(Zweden)
levenskring
enquête
volkskunde

auteur
Lilja, Agneta