Home Databanken VTB

Liersen de Bekker, Pia. Eet- en leefgewoonten uit vroeger tijden. In: Heemkundige Sprokkelingen Zevenbergen Zandvoort: nr. 5 (1989) 34-36

Veel roggebrood, witbrood; tamelijk oppervlakkig, gebaseerd op interviews.

signatuur
H 066

trefwoorden
brood(Nederland, Noord-Brabant, Schaijk)
slacht
conservering

auteur
Liersen de Bekker, Pia