Home Databanken VTB

Lierop; 'n beeld van een dorp. Red. Toine Maas.
Uitgave t.g.v. het negentigjarig bestaan van de Coöperatieve Rabobank Lierop. Lierop : Rabobank, 1989. 232 p.
ISBN 90 9003034 4


signatuur
9309
c 10
Lierop

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Noord-Brabant, Lierop)
toverij (p.31-36)
duivel
schuttersgilde (p.141-148)
huisvrouw (p.149-158)