Home Databanken VTB

Leiden in gaslicht; een stad in verandering 1800-1900. Red. W.L. Moerman, R.C.J. van Maanen. Utrecht : Stichting Matrijs, 1989. 108 p.
ISBN 90 70482 76 2

Thematische beschrijving van veranderingen, weinig volkskunde
p.96-105 beschrijving van diverse activiteiten

trefwoorden
wonen(Nederland, Zuid-Holland, Leiden)
vereniging (p.96-105)
sport
kermis
ijsvermaak
huisraad (p.86-90)