Home Databanken VTB

De Kindsheid; ingezonden door L. Verbossen. In: Sprokkelingen heemkunde kring Uden: nr. 7 (1989) 6

om iets uit te beelden moest men betalen: het geld was voor de missie

signatuur
S 119

trefwoorden
Heilige Kindsheid(Nederland, Noord-Brabant, Uden)
optocht