Home Databanken VTB

Jongerius, H.A.M. De broederschap der ellendige zielen aan de Buurkerk te Utrecht 1436-1520. In: Jaarboekje Oud Utrecht: 1989, 9-36

Doelstelling, organisatie, lidmaatschap met rechten en plichten, het ledenbestand, inkomsten en uitgaven, relatie met de Buurkerk, plaats in de samenleving

signatuur
J 252

trefwoorden
broederschap(Nederland, Utrecht, Utrecht)

auteur
Jongerius, H.A.M.