Home Databanken VTB

In en om de Sint-Jan; bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis. Red. P.H.A.M. Abels, N.D.B. Habermehl, A.P.E. Wouters. In: Jeugd samenleving: 19:10/11 (1989) 609-736

p.662-679 Stereotiepe beeld in gezegden en sprookjes; de historische werkelijkheid
p.680-696 De morele en sociologische betekenis
p.697-707 Op basis van procesdossiers informatie over partnerkeuze en verloop vrijage
p.708-717

signatuur
3920
2 c8
In

trefwoorden
kerkgenootschap, protestant(1575-1750, Nederland) (p.644-661)
stiefmoeder (p.662-679 )
volksverhaal
levenstrap (p.680-696)
vrijen (p.697-707)
opvoeding(1689-1697) (p.708-717)