Home Databanken VTB

Hahn, J.G., F. Tillmans. Kijken naar levensbeschouwing. Hilversum : Gooi en sticht, 1989. 256 p.
ISBN 90 304 0502 3

Analyse van mediaproducten (tv, film) tav hoe levensbeschouwing voorkomt, hoe de media met levensbeschouwelijke vragen omgaan

signatuur
3980
4
Hahn

trefwoorden
communicatie
godsdienstig leven
televisie
religiositeit

auteur
Hahn, J.G., F. Tillmans