Home Databanken VTB

Grijzenhout, Frans. Feesten voor het vaderland. Patriotse en Bataafse feesten 1780-1806. Zwolle : Waanders, 1989. 215 p.
ISBN 90 6630 183 X

politieke (revolutionaire) feesten, feestmalen, -versieringen, -programma's

signatuur
3940
2.3 c
Grijz

trefwoorden
feest(1775-1805, Nederland)
vrijheidsboom
symboliek
kleding

auteur
Grijzenhout, Frans