Home Databanken VTB

Gent, Jan van. In en om de kermis van Zoeterwoude. In: Mededelingenblad stichting oud Zoeterwoude: nr. 73 (1989) 6-11

Informatie overgenomen grotendeels niet betrekking hebbend op Zoeterwoude; 11: informatie over Zoeterwoude: attracties; na WO II gecombineerd met andere festiviteiten

signatuur
S 210

trefwoorden
feest(Nederland, Zuid-Holland, Zoeterwoude)
kermis

auteur
Gent, Jan van