Home Databanken VTB

Gast, C. de. Afscheiding en Doleantie in het Land van Heusden en Altena; spanningen tussen gereformeerden en samenleving in de 19e eeuw. Tilburg : St. Zuidelijk Historisch Contact, 1989. p.
ISBN 90 70641 29 1

signatuur
3920
2.2 c10
Gast

trefwoorden
heks(Nederland, Noord-Brabant) (p.60)
duivelbanner
monster
heksenkrans
kwade hand
protestant

auteur
Gast, C. de