Home Databanken VTB

Frieswijk, J.A. Om een beter leven: strijd en organisatie van de land-, veen-, en zuivelarbeiders in het noorden van Nederland (1850-1914). Leeuwarden : Fryskje Akademy, 1989. 328 p.
ISBN 90 6171 711 6

signatuur
3962
X.2 c
Frieswijk

trefwoorden
arbeider(Nederland, Friesland)
huis
landbouw
landbarbeider
veenarbeider
voeding

auteur
Frieswijk, J.A.