Home Databanken VTB

Fest und Brauch. Festschrift für Eduard Strübin. Hrsg. D. Wunderlin. In: Archives suisses traditions populaires: 85:1/2 (1989) 1-330

Algemene opmerkingen over continuïteit en veranderingen.
p.323-330 voorbeelden uit kronieken

signatuur
S 060

trefwoorden
cultuurbestendiging(Zwitserland) (p.279-287)
innovatie
carnaval (p.289-322)
volksverhaal (p.323-330)