Home Databanken VTB

Engels, J.Th. Kinderen van Amsterdam; burgerweeshuis, aalmoezeniersweeshuis, diakonieweeshuis, sociaal-agogisch centrum. Zutphen : Walburg pers, 1989. p.
ISBN 90 6011 634 8

zorg voor het weeskind; de hulpverlening aan jongeren

signatuur
3920
1.6 c7
Engels

trefwoorden
kind(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
wees

auteur
Engels, J.Th.