Home Databanken VTB

Eerenbeemt, H.F.J.M. van den. In het spoor van de vooruitgang; het moderniseringsproces in de Nederlandse samenleving 1730-1980. Tilburg : UP, 1989. 237 p.
ISBN 90 361 9642 6

patronen van vernieuwing op uiteenlopende gebieden; de sociale en culturele gevolgen.

signatuur
3900
XIII.4 c
Eere

trefwoorden
cultuurverandering(1730-1980, Nederland)
cultuurvernieuwing

auteur
Eerenbeemt, H.F.J.M. van den