Home Databanken VTB

Eenheid en scheiding van de beide Limburgen; verslagbundel van het [....] congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen. Leeuwarden etc : Eisma bv, 1989. 246 p.
ISBN 90 70052 75 X

trefwoorden
katholiek(Nederland, Limburg)
kerkgenootschap, katholiek (p.125-163)
cultuur
identiteit
regionalisme
identiteit