Home Databanken VTB

Douma, H. Misbruiken bij geboorte, huwelijk en begraven in de 17e en 18e eeuwse Boxmeerse ordonnanties. In: Merlet: 25:1 (1989) 16-21

aantal verboden ten einde uitspattingen tegen te gaan

signatuur
M 145

trefwoorden
geboorte(1700-, Nederland, Noord-Brabant, Boxmeer)
verbod
huwelijk
begrafenis

auteur
Douma, H.