Home Databanken VTB

Douma, H. Misbruiken bij geboorte, huwelijk en begraven in de 17e en 18e eeuwse Boxmeerse ordonnanties. In: Merlet: 25:1 (1989) 16-21

p.20-21 verbod op drinkgelagen; bewaren van eerbied bij opmaken met bloemen, palmtakjes
p.18-19 ordonnanties ten einde uitspattingen tegen te gaan
p.19-20 ordonnanties tegen afvuren van vreugdeschoten; eisen van schatbier

signatuur
M 145

trefwoorden
begrafenis(Nederland, Noord-Brabant, Boxmeer) (p.20-21)
geboorte (p.18-19)
huwelijk (p.19-20)
schieten
jongelingschap
kerkgang, eerste (p.18-19)

auteur
Douma, H.