Home Databanken VTB

Dierbare herinneringen (1)(2)(3). In: Oudheidkundige vereniging Wehl: nr. 10 (1989) 36-44, nr. 11 (1990) 20-27; 12 (1990) 4-10

rol van buren: afleggen, aanzeggen, wake etc.
p.8-10 rol van buren, festiviteiten

trefwoorden
dood(Nederland, Gelderland, Wehl) (p.6-8,10)
begrafenis
nabuurschap
huwelijk (p.8-10)