Home Databanken VTB

Boratav, Pertev Naili. A propos de quelques tentatives d'indification de Nasreddin Hodja. In: Internationaler Kongress der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen 18 - 29/8/1959; Vorträge und Referate. 21-25. Berlin : Walter de Gruyter, 1961. 474 p.

signatuur
3982
IV
Kgr.1959

trefwoorden
Nasreddin Hodja
volksverhaal

auteur
Boratav, Pertev Naili